• Sportpark1
  • Sportpark2
  • Sportpark3
  • Sportpark4
  • Sportpark5
  • Sportpark6
  • Sportpark7

Samenwerking
SBV en Ulysses

Op maandag 16-9-2019 was zowel bij SBV als ook bij Ulysses de Algemene Ledenvergadering met behoudens de standaard punten op een ALV zoals, notulen, jaarverslagen, financiële verslagen en verkiezing van bestuursleden ook het agendapunt Fusievoorstel opgenomen.

Het Fusievoorstel om in 2020 SBV en Ulysses over te laten gaan in de nieuwe fusieclub VITA was door de beide besturen van SBV en Ulysses opgesteld na 2 jaar onderhandelen. De jeugd van SBV en Ulysses zijn dit voetbalseizoen al voor het vijfde jaar samen en spelen al onder de naam SJO VITA.

Voordat bij SBV het fusievoorstel in stemming werd genomen was er vooraf een gezonde discussie over het voorstel. De vragen werden door het bestuur beantwoord en er werd nog eens benadrukt dat er gestemd moest worden voor de toekomst, voor de jeugd ook vooral.

Het fusievoorstel zou worden aangenomen bij een twee-derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Van de 55 uitgebrachte stemmen was de stemmingsuitslag uiteindelijk: 2 blanco 14 tegen en 39 voor. Daarmee werd het fusievoorstel dus aangenomen.

Bij Ulysses echter viel de stemming veel anders uit, daar werd het fusievoorstel met een overgrote meerderheid- 11 voor en 39 tegen- weg gestemd.

Daardoor kan het door de leden van SBV aangenomen fusievoorstel niet ten uitvoer worden gebracht en is een fusie tussen SBV en Ulysses van de baan.

Het bestuur van SBV wil alle aanwezige leden op deze ALV bedanken voor hun interesse in de club en hun inbreng tijdens deze ALV.

SBV Feliciteert

© 2023 SBVHAREN
Back to Top