ADO
Voordat de huidige vereniging werd opgericht waren er in Haren reeds twee eerdere pogingen gedaan een voetbalvereniging op te richten. De eerste poging werd gedaan in de dertiger jaren. De toenmalige club ADO (Alles Door Oefening)speelde in de kleuren rood/zwart en moest noodgedwongen, onder anderen door de aanstaande mobilisatie van de Tweede wereldoorlog, aan het einde van de dertigere jaren al worden opgeheven.
SBV
Direct na de Tweede wereldoorlog werd er een hernieuwde poging gedaan een voetbalvereniging in Haren op te richten. Deze keer droeg die club al de naam SBV (sport Brengt Vreugde). In het begin van de jaren 50 echter kwam deze vereniging door allerlei oorzaken in de moeilijkheden. Het toenmalige bestuur was helaas genoodzaakt de vereniging op te heffen.
In 1957 was het gemis van een voetbalvereniging in Haren groter dan ooit.
Een nieuwe generatie voetballers diende zich aan. Steeds sterker werd het verlangen om ook in Haren weer een eigen voetbalclub te hebben. De initiatiefnemers, Jan van Breda, Gerrit Arts, Harry Elemans en Jan Hol belegden op tweede Pinksterdag, 10 juni 1957, een oprichtingsvergadering. Een vijftigtal belangstellenden waren bij de oprichting van het huidige SBV aanwezig. Het eerste bestuur werd gevormd door de volgende personen: Voorzitter: Jan Janssen, Secretaris: Jan Arts, Penningmeester: Jan hol en de bestuursleden: Jo Boll, Harry Elemans, Huub Hoefnagels en Bertus Janssen. Harry Elemans stelde het veld naast zijn café d'n Hanenberg beschikbaar. De KNVB was in eerste instantie terughoudend met het toelaten van de nieuwe voetbalvereniging, maar na een bezoek aan het bondsbureau door Harry Elemans was de voetbalbond ervan overtuigd dat toelating een verantwoorde keuze zou zijn.
De clubkleuren werden geel/zwart. Met volle macht werd er door de leden gewerkt aan het terrein om het geschikt te maken voor het uitoefenen van de door hen zo geliefde voetbalsport.
Op 16 juni 1957 volgt dan ook al de eerste onderlinge wedstrijd.
Het achterhuis van café Hanenberg deed in die tijd dienst als kleedgelegenheid. De bijkeuken was voor de scheidsrechter, de deel voor de gasten en SBV zelf gebruikte de paardenstal.
Ook met de trainingen werd al ras een aanvang gemaakt. De eerste trainer van buitenaf was Tiny van Woezik, een ex TOP-speler. Als de duisternis inviel werd er getraind op het Kerkplein onder de daar aanwezige straatverlichting. Ook de eerste oefenwedstrijden werden afgewerkt want SBV hoefde haar eerste competitiewedstrijd pas op 1 december 1957 te spelen. In het eerste seizoen van SBV in de competitie wist men meteen beslag te leggen op een keurige tweede plaats. Twee seizoenen later, 1959-1960, werd reeds het eerste kampioenschap binnen gehaald.
Eigen kleedkamers en vernieuwd clubhuis
In het seizoen 1961-1962 kon de vereniging voor het eerste beschikken over kleedkamers op het voetbalterrein. In het seizoen 1963-1964 onderging het clubhuis, café Hanenberg, een heuse metamorfose.
Uitbreiding aantal senioren teams
De komst van Spaanse gastarbeiders naar Haren betekende een welkome aanvulling voor het SBV ledenbestand in het seizoen 1964-1965. Met ingang van het seizoen 1965-1966 kon er dan ook voor het eerst met 3 elftallen aan de competitie worden deelgenomen. Het vierde elftal van SBV, welke vanaf het seizoen 1967-1968 aan de competitie deelnam, werd kampioen in het seizoen 1974-1975 zodat er weer eens een kampioenschap gevierd kon worden.
Opening vernieuwde sportcomplex
opening
Op 13 augustus 1977 opende Burgemeester Bus van de gemeente Megen c.a. het geheel vernieuwde sportcomplex. Na 3 seizoenen uitgeweken te zijn naar Oss was SBV weer daar waar het behoorde: in Haren. Eindelijk konden de thuiswedstrijden weer op eigen bodem gespeeld gaan worden.
Nieuwe successen
1978 1979In het seizoen 1978-1979 werd Leo Ouwens speler/trainer van SBV en eenieder verwachtte veel van hem. Leo maakte deze verwachting meer dan waar want reeds in zijn eerste seizoen als trainer van SBV werd SBV-1 op overtuigende wijze kampioen. In het seizoen 1980-1981 werden er onder leiding van Leo zelfs 2 elftallen van SBV kampioen: het 2de elftal en ook de A-jeugd. In het seizoen 1982-1983 werd Leo Ouwens opgevolgd door Gerrit van Uden. Ook Gerrit had een leuke binnenkomer, liefst twee elftallen werden kampioen, opnieuw SBV-2 en de jeugd van de C1.
Nieuw in het seizoen 1982-1983 was het SBV damesvoetbal.
Langs het hoofdveld werden bovendien de eerste reclameborden geplaatst, natuurlijk van de hoofdsponsor De Harense Smid. In dit seizoen vierde SBV ook haar Zilveren jubileum.
In het seizoen 1983-1984 werden de SBV Dames ongeslagen kampioen in hun klasse. Slechts een gelijkspel behoefden zij toe te staan. Met een doelsaldo van 99 voor en slechts 4 tegen was het behaalde kampioenschap zeer verdiend.
In het seizoen 1986-1987 werd SBV-3, na het winnen van de beslissingswedstrijd tegen Maaskantse Boys kampioen in hun klasse.
Ook de SBV-dames promoveerden dit seizoen nadat zij op een tweede plaats in de competitie waren geëindigd. De promotiewedstrijd die daaruit volgde werd op overtuigende wijze met 8-1 van Constantia gewonnen.
Benoeming Ereleden
ereleden
Op 15 mei 1987 werden op een speciale ledenvergadering de heren Harry Elemans en Huub Hoefnagels benoemd tot Ereleden van SBV wegens hun verdiensten voor de club. Op diezelfde vergadering werd Marinus van de Camp benoemd tot Lid van Verdienste
De accommodatie aangepast
In het seizoen 1987-1988 werd een gedeelte van het trainingsveld van SBV afgestaan aan de KPJ, zij trainen en spelen daarop hun competitiewedstrijden handbal. In het seizoen 1988-1989 werden langs het hoofdveld dug-outs geplaatst wat het hoofdveld een completer aangezicht bood.
Einde voor het SBV Damesvoetbal
ritaAan het einde van het seizoen 1989-1990 viel het doek voor het SBV Damesvoetbal. Jammer, maar gezien de geringe belangstelling was het bestuur van SBV helaas genoodzaakt tot deze drastische maatregel.
Lichtpuntje in dit seizoen echter was het ongeslagen kampioenschap van SBV-3.
Einde clubkleuren
nieuweclubkleuren

In het seizoen 1991-1992 nam SBV afscheid van de clubkleuren Zwart-Geel. De hoofdsponsor van SBV - De Harense Smid - deed de vereniging een fantastisch aanbod op financieel gebied. Voorwaarde echter was dat de vereniging voortaan in het Blauw-Wit uit zou komen, de huiskleuren van de Harense Smid. Met grote meerderheid werd op een speciale ledenvergadering de kleurverandering geaccepteerd.
In het seizoen 1992-1993 werd het hoofdveld van SBV voorzien van wedstrijdverlichting.
Mühren en Mühren in Haren
muhrenmuhren
Op 14 mei 1995 vierde de voorzitter van SBV, Huub Bergers, zijn Zilveren jubileum als bestuurder van SBV. De hoofdsponsor, De Harense Smid, bood bij gelegenheid hiervan de vereniging een voetbalclinic aan van de befaamde gebroeders Mühren. Op 16 september 1995 zorgden de Mührens voor een onvergetelijke dag voor de jeugdleden van SBV.
KNVB Nieuwe stijl
Met ingang van het seizoen 1996-1997 kwam SBV niet langer meer uit in de Afdeling Noord Brabant. De KNVB had gereorganiseerd en voortaan ressorteerde de vroegere Afdeling Noord Brabant nu rechtstreeks onder de KNVB District Zuid-I. SBV-1 werd derhalve ingedeeld in de 6de Klasse van District Zuid-I
40 Jaar SBV
naamelzenbos
Op 30 en 31 mei en 1 juni van het jaar 1997 werd op grootse wijze het 40-jarige jubileum van SBV gevierd. Op vrijdag 30 mei was er de receptie. Op zaterdag 31 mei was het de beurt aan de junioren die via diverse behendigheidsspelletjes werden bezig gehouden. 's-Middags speelde oud-Ajax een wedstrijd tegen het regioteam. Op zaterdagavond was de grootse feestavond annex reünie. Op zondag 1 juni was er gelegenheid om in een helikopter de directe omgeving van Haren van bovenaf te bewonderen. Op het voetbalveld was een braderie en door de leden werd er een zeskamp afgewerkt. Het feest werd een feest om nooit te vergeten. Vele leden en oud leden waren aanwezig tijdens de viering.
Tijdens het jubileumweekend werd de naam van ons sportcomplex - ELZENBOS - onthuld door Ruud Kaiser, Tom Wouterse e, Michelle van de Camp.
Complex uitgebreid met een bestuurskamer
Werd er voorheen altijd door het bestuur vergaderd in de keuken van café Hanenberg, vanaf dit seizoen kon dat voortaan geschieden in een geheel nieuw gebouwde bestuurskamer. Een super de luxe ingerichte bestuurskamer, de hoofdsponsor De Harense Smid had dit ter gelegenheid van het 40-jarige bestaan van SBV geschonken. Bovendien was SBV met ingang van het seizoen 1996/1997 geprivatiseerd. Behoudens de nieuwe bestuurskamer werd er groot onderhoud verricht aan de opstal. Dit was het gevolg van de door ons niet verlangde privatisering. Enige voordeel was natuurlijk dat alles er weer in prima staat bij kwam te staan.
Doek gevallen voor SBV-4
janvanbredalvv
In het seizoen 1997/1998 startte SBV nog met 4 seniorenteams maar gaandeweg de competitie waren wij helaas genoodzaakt het 4e elftal wegens een tekort aan spelers terug te trekken. Jammer, maar elke week met 10 of minder voetballers aan een wedstrijd beginnen is natuurlijk ook ondoenlijk. Op 14 maart 1998 werd er nog een wedstrijd gespeeld tussen oud-leden van SBV en het helaas ter ziele gegane SBV-4. Na afloop werd Jan van Breda wegens zijn bijzondere verdiensten voor SBV benoemd tot Lid van Verdienste. Hij ontving hiervoor uit handen van voorzitter Huub Bergers de bijbehorende oorkonde.
Opnieuw Damesvoetbal bij SBV
In het seizoen 1998/1999 startte SBV opnieuw met een damesteam. Ben van de Camp was hun trainer. Later werd hij opgevolgd door Michel van Dinther en Rini Hoefnagel. Henk van Melis was de leider van het SBV damesteam.
In dit zelfde seizoen werd SBV-2 kampioen in een hectische beslissingswedstrijd tegen DESO-2. Deze wedstrijd werd gestaakt toen de DESO-spelers de scheidsrechter aan gingen vallen. Logische gevolg was dat SBV-2 zich kampioen mocht noemen.
erevoorzitterSBV op het Internet
Sinds december 2000 zit SBV met een eigen Website op het Internet. Het internetadres www.sbvharen.nl trok al heel snel vele bezoekers. Ook via de kabel-tv leverde SBV sinds 2000 informatie aan voor de leden. De leden kunnen zo wanneer zij dat willen op de hoogte blijven van het programma, de uitslagen en de standen.
2x Keer Zilver, is Goud voor de club
Op 12 augustus 2000 was er een receptie t.g.v. twee jubilerende bestuursleden. Huub Bergers was 25 jaar voorzitter en Piet Adriaans 25 jaar bestuurslid. Namens de leden kregen de beide jubilerende bestuursleden een kunstwerk aangeboden t.b.v. de SBV Ere-galerij. Later op de avond werd in een speciaal belegde ledenvergadering Huub Bergers benoemd tot Ere-voorzitter van SBV.
Marc van Hintum en John van de Brom in Haren
bromvanhintum
Op woensdag 11 oktober 2000 verzorgden de Vitesse spelers Marc van Hintum en John van den Brom een training voor de SBV jeugd. Vooraf gingen ze met alle SBV pupillen en junioren individueel op de foto. Het werd een onvergetelijk evenement voor de SBV jeugd en belangstellende ouders.
Eervolle benoemingen voor terreinmeester Jan van Erp
jvelvv
Terreinmeester Jan van Erp werd op 11-8-2001 benoemd tot Lid van Verdienste van SBV omdat hij toen al 25 jaar terreinmeester in de ruimste zin van het woord was. Uit handen van de voorzitter ontving hij de oorkonde en een uniek gouden speldje gevormd door de letters SBV.
Op 18-1-2002 tijdens het Osse Sportgala werd Jan bovendien uitgekozen als Sportvrijwilliger van het Jaar 2001 van de gemeente Oss. In theater de Lievekamp werd hij hiervoor door de wethouder van Sport gehuldigd. Een bijzondere prestatie voor een bijzondere man.
Twee kampioenen seizoen 2002/2003
Maar liefst 2 kampioenen dit seizoen. Bij de senioren werd het derde elftal o.l.v. Mari van Deijne overtuigend kampioen met slechts 9 verliespunten. Door dit kampioenschap promoveert dit elftal naar de reserve 5de klasse.
Bij de oudste jeugd werd de A1 o.l.v. trainer/coach Bert Knipping en elftalleider Arnold van Sommeren eveneens op overtuigende wijze kampioen. Dit elftal hoefde slechts een verliespartij de incasseren.
Nieuwe voorzitter SBV
Op 15 september 2003 is Huub Bergers na 33 jaar dienst te hebben gedaan als bestuurder van SBV waarvan de laatste 28 jaar als voorzitter afgetreden. De voorzittershamer ging over naar de nieuwe voorzitter Bert Knipping die tot aan dat moment reeds 8 jaar secretaris was geweest.
Eigen kantine voor SBV
opening kantine 1
  opening kantine 2
In oktober 2006 opende SBV de deuren van haar gloednieuwe eigen kantine op sportcomplex Elzenbos.
Die kantine was er natuurlijk niet van zelf gekomen, daaraan was inclusief de voorbereidingen, ruim 2 jaar hard gewerkt door bestuur en vele vrijwilligers.
Gouden jubileum SBV
elftalhalveeeuw
In het weekeinde van 22, 23 en 24 juni 2007 vierde SBV op grootse wijze haar Gouden Jubileum.
Op vrijdag 22 juni 2007 werd het jubileum aangevangen met een goed bezochte receptie. Tijdens die receptie werd bestuurslid Peter van de Coolwijk onderscheiden met de Zilveren NKS speld en Piet Adriaans met de Gouden KNVB speld.
Tijdens de Bonte Avond op vrijdag 22 juni 2007 werden in een speciaal ingelaste ledenvergadering Piet Adriaans en Ben van de Camp benoemd tot erelid van SBV. Henk Peerboom werd postuum benoemd tot Lid van verdienste.
Op zaterdag 23 juni 2007 ging alle aandacht uit naar de jeugd. Er was een zeskamp voor ze georganiseerd en de jeugd genoot ondanks de vele regenbuien toch volop. 's-Avonds mochten de ouderen weer opdraven op de feestavond m.m.v. Anseltaler Party Express.
Op zondag 24 juni 2007 was er eerst een H. Mis gevolgd door een dorpsontbijt. Hierna was er een voetbalwedstrijd tussen het kampioensteam van 1978/1979 en een door Haren samengesteld elftal van de Halve Eeuw.
2009, Een Topjaar
promotie5eklas
Na al vele jaren net de boot gemist te hebben, hetzij door op een haar na het kampioenschap mis te lopen of door in de nacompetitie net een stapje tekort te komen, lukte het ons vlaggenschip dit jaar wel om te promoveren. Via de nacompetitie, waarin SBV te sterk was voor OKSV en OVC'63, werd de lang verwachte droom nu werkelijkheid. Onder leiding van de Harense trainer Harm van Uden promoveerde SBV naar de 5e klasse. SBV is met ingang van het voetbalseizoen 2009/2010 een vijfde klasser.
In de zomer van 2009 zijn de kleedkamers op onze accommodatie grondig gerenoveerd.
Nieuwe leden Eregalerij
josvbredallv  joscruijsenllv  joshoefnagelerelid
Op -5-2012 werd Jos van Breda benoemt tot Lid van Verdienste vanwege zijn jarenlange inzet en toewijding als elftalleider van SBV1.
Op 10-8-2013 werd Jos Cruijsen benoemt tot Lid van Verdienste vanwege zijn inzet vooral voor de SBV jeugd. Zowel als leider trainer maar zeer zeker ook vanwege zijn inzet bij de Juegd Activiteitencommissie en dan in het bijzonder de organisatie van SBV by Night.
Op 24-8-2014 werd tijdens een speciaal ingelaste ledenvergadering Jos Hoefnagel benoemt tot Erelid van SBV. Jos heeft zich jarenlang ingezet als besturslid jeugdzaken.
Kampioenschappen
SBV2Kamp11 SBV3Kamp12 DamesKamp13
SBV3Kamp15 VE1Kamp16 VR1Kamp17
In de priode 2007-2017 wist SBV 7 kampioenschappen binnen te halen. In 2006-2007 SBV2, in 2010-2011 SBV2, in 2011-2012 SBV3, in 2012-2013 SBV Dames, in 2014-2015 SBV3, in 2015-2016 SBV Veteranen en in 2016-2017 ST SBV/Ulysses VR1
Jeugdsamenwerking tussen SBV en Ulysses
VITA UlyssesSBVVitaOp woensdagavond 20 mei 2015 is in de kantine van Ulysses te Megen tijdens het voetbalcafe van de KNVB de samenwerkingsovereenkomst getekend door de voorzitters van Ulysses Eelco Oele en de voorzitter van SBV Bert Knipping. Met ingang van het seizoen 2015/2016 gaan beiden voetbalverenigingen samen werken met hun jeugdafdeling. De jeugdcombinatie zal haar wedstrijden afwerken op beide sportcomplexen.
Hierna hebben alle leden van SBV en Ulysses in een aantal rondes kunnen stemmen over de nieuw te voeren naam voor de samenwerking. De keuze is uiteindelijk gevallen op VITA. Dit is een samenvoehing van Vitesse (de 1e voetbalclub in Megen) en ADO (de 1e voetbalclub uit Haren), VITA is ook latijns voor levendig.
60 Jaar SBV
logo 60 jaar v2 bestuurs60jr  bertknippinggoudenknvbspeld  BertvdCampRuudMegenslvd
Op 9, 10 en 11 juni 2017 vierde SBV het 60 jarige jubileum.
Op vrijdag werd het weekend aangevangen met een zeer druk bezochte receptie. Vele verenigingen, leden en andere genodigden kwamen het zittende SBV bestuur feliciteren. Tot het bestuur werden lovende woorden gericht door wethouder van Geffen van de gemeente Oss en Willem van Hoogstraten als afgevaardigde van de KNVB. Voor voorzitter Bert Knipping had de KNVB afgevaardigde een verrassing, hij werd onderscheiden met de gouden KNVB speld. De voorzitter dankte in zijn speech alle vrijwilligers van SBV door de jaren heen en overhandigde namens het bestuur een uniek SBV speldje aan de 3 personen die al 60 jaar lid zijn van SBV: Huub Hoefnagels, Jan van Breda en Ben van de Camp. Later tijdens de receptie had de voorzitter een verrassing voor de leden Ruud Megens en Bert van de Camp, deze beide trouwe SBV leden werden namens het bestuur benoemd tot Lid van Verdienste.
De receptie ging later over in de Bonte Avond waar alle SBV teams, de KPJ, het SAC, het bestuur, en de zingende nonnen een optreden verzorgden.
Op zaterdag was er een speciale jeugddag voor alle jeugdleden van zowel SBV als Ulysses. De jeugd van deze beide clubs spelen samen onder de naam SJO VITA. Er waren allerlei mooie en uitdagende spellen en de weergoden waren ons goed gezind. De jeugd heeft zich opperbest vermaakt en de commissie jeugd had het tot in de puntjes verzorgd.
Op zaterdagavond was de feestavond mmv de band Strike2. Een fantastische band die de feestvreugde er wel in kon houden.
Op zondagmiddag werd er gestreden om de titel Master of levend tafelvoetbal Haren. In toernooivorm werden er de hele middag wedstrijden gespeeld door 16 verschillende teams. de een nog fanatieker dan de ander en dit leverde vaak hilarische taferelen op. Ook deze dag was het stralend weer en werd het sportpark goed bezocht. Rond 18.00 uur verrichte de voorzitter nog de trekking van de jubileumloterij en was er een gastoptreden van Maarten Kling. De dj's Tonnie en Naud zorgden voor de verdere muzikale omlijsting van deze middag/avond. Om 21.00 uur werd het jubileum weekend afgesloten en kon er met trots worden vastgesteld dat het een goed georganiseerd en fantastisch verlopen jubileum weekend was gewees.
Buitengewonde Ledenvergadering
Op 25 juni 2017 was er een buitengewone ledenvergadering belegt bij SBV en bij Ulysses - Megen. Doel van de vergadering was om een uiteenzetting te geven over de plannen van beide besturen om de beide verenigingen SBV en Ulysses in de toekomst te gaan fuseren. Dit in navolging van de algehele samenwerking met de juegd errder al in het seizoen 2015-2016.
Het bestuur presenteerde een uitleg van het hoe, wat, waarom en wanneer op de ledenvergadering en vroeg de leden een mandaat te verstrekken aan het bestuur om een fusieplan op te gaan stellen. De beoogde fusieclub zou dan in 2020 van start moeten gaan en gaat de naam VITA voeren. Hierover is eerder al door alle leden van SBV en Ulysses gestemd nadat de jeugd al was samengevoegd.
 

© 2024 SBVHAREN
Back to Top