privacy

 

PRIVACYVERKLARING SBV - Haren                                             (versie 1.0)      mei 2018

SBV - Haren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

SBV – Haren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SBV – Haren zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van onze leden worden door SBV – Haren verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden: leden en contributieadministratie en teamindelingen
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen of uitnodigingen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het aanmeldformulier (op de website)
 • Mutaties die door de leden worden gemeld via het mutatieformulier (op de website)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal SBV – Haren de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters
 • Roepnaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaat
 • Telefoonnummer
 • Mobiel nummer
 • E-mailadres
 • IBAN nummer + Naam rekeninghouder
 • Nummer officieel legitimatiebewijs

Uw persoonsgegevens worden door SBV – Haren ingevoerd in Sportlink waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben via de KNVB
(zie https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000129377-privacy-informatie-knvb)

De persoonsgegevens worden daar bij Sportlink opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men lid is. SBV – Haren doet zelf verder niets met deze gegevens en zal de mail met
het formulier na invoering in Sportlink verwijderen.

Na afmelding als lid worden de gegevens als historie (met uitzondering van de betaalgegevens) bewaard in Sportlink.

Via de Voetbal.nl app kan elk lid zelf zijn gegevens en privacy niveau instellen.

Wij verwijzen graag naar de privacy verklaring van Sportlink

https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000110291-standaardvoorwaarden-sportlink-verenigingen

(hierbij is met name paragraaf 9 van belang)

En van Voetbal.nl 

https://www.voetbal.nl/privacy-informatie-knvb

SBV - Haren verklaart verder:

Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.

Wij als vereniging verwijzen in al onze webformulieren (aanmeldingsformulier, mutatieformulier etc.) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.

Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Wij als vereniging hebben persoonsgegevens die we ophalen uit Sportlink alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

Wij als vereniging houden deze gegevens niet langer dan noodzakelijk op de computers/servers

Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:

Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.

Alle netwerkmappen zijn alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.

Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering.

Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Eventuele suggesties ter verbetering van deze Privacyverklaring kunnen gestuurd worden naar het e-mailadres

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactgegevens

SBV - Haren

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© 2024 SBVHAREN
Back to Top